Brede duurzaamheid

Een duurzame idylle. Leisure als duurzaam concept

Een in boekvorm uitgegeven uiteenzetting van randvoorwaarden voor kwaliteit en toekomst. Een streven naar een nieuwe standaard in recreatie. Een standaard die eer doet aan haar toekomstige bewoners . Een standaard die samensmelt met de natuurlijke omgeving waarin het is ingebed en deze verrijkt. Een standaard die vooruit kijkt naar een duurzame toekomst.

 Wij hebben met het oog op de Duurzame Jachthaven van de Toekomst het begrip duurzaamheid onder de loep gelegd en door onze recreatieve ogen bekeken. Duurzaamheid hebben wij gekoppeld aan onze kennis en ervaring en ons voortschrijdend inzicht na 35 jaar ontwikkelen en ontwerpen van meer dan 40.000 recreatieve eenheden in 12 landen.

 Wij hebben een visie ontwikkeld op duurzame recreatie. Hoofdvoorwaarden gedestilleerd waaraan een ontwikkeling moet voldoen om in aanmerking te komen voor het predicaat “duurzaam”. De uitgangspunten in dit boek bieden een leidraad /intentieverklaring om dit project, “De duurzame jachthaven van de toekomst”, uit te werken tot een internationaal voorbeeldproject op gebied van duurzame recreatieve ontwikkelingen.

 In het boek wordt van groot naar klein gewerkt. Het begrip duurzaam wordt behandeld aan de hand van de 3 “P’s” :  People, Planet en Prosperity. Vanuit een maatschappelijke context wordt van het begrip duurzaam  nvia duurzaam bouwen, de plaats van techniek binnen dit geheel en de verantwoordelijkheid die gedragen moet worden voor toekomstige generaties de overstap gemaakt naar duurzaam recreëren, duurzame waterrecreatie en  duurzame jachthavens.

 Deze werkwijze leidt tot verrassende inzichten in het begrip recreatie. Het laat zien dat recreatie een volwaardige tak van sport is. Duurzaam avant la lettre. Het is een planfilosofie die praktische uitgangspunten en houvast biedt voor de ontwikkeling van “De duurzame jachthaven van de Toekomst” en andere ontwikkelingen die hun plekje zullen vinden op de Brouwersdam.Bestaande en nieuwe ontwikkelingen die elkaar versterken en elkaars décor vormen. Onlosmakelijk verbonden, zullen zij elkaar extra belevingswaarde en mogelijkheden bieden. Samen kunnen zij met verve aan de eisen en wensen van vandaag en morgen voldoen.

 Met onze in boekvorm uitgegeven intentieverklaring, “Leisure als duurzaam concept” hebben we een eerste stap gezet in dit nog lange proces. Wij willen op dezelfde doordachte en bevlogen manier de planuitwerking voortzetten.

 De Duurzame Jachthaven van de Toekomst, een project dat inspeelt op dé economische pijler van beide eilanden: watergerelateerde recreatie in de brede zin van het woord. Een project ontworpen volgens een open concept. Voor iedereen toegankelijk. Een project waarin natuur, visserij, middenstand en recreatieve voorzieningen geïntegreerd worden.Een concept dat aansluit bij de natuurlijke structuur van dit deltagebied en deze structuur/natuur teruggeeft waar deze verloren is gegaan. Idyllisch haventjes binnen een natuurlijke eilandenstructuur, een duurzaam samenspel van natuur, verblijven, werken en recreëren.

 Duurzaamheid is een attitude gevoed door kennis. Een positieve, verantwoordelijke grondhouding ten opzichte van de 3 “P’s”. Verrijkt en gevoed door technologische ontwikkelingen, met als doel de toekomst duurzaam vorm te geven.

Klik hier wanneer u dit boek wilt ontvangen, en vul uw adres gegevens in.

Richtje Zeelenberg overhandigt het eerste exemplaar aan staatssecretaris Huizinga