Bouw Eco2hotel start binnenkort

 

Nu de bestemmingsplanwijziging voor De Punt bij Ouddorp onherroepelijk is vastgesteld, komt de bouw van het Eco2hotel op de voormalige locatie van het bezoekerscentrum van Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen steeds dichterbij. In nauw overleg met de verschillende belangengroepen worden de plannen ontwikkeld. Wat mooi is aan deze bijzondere locatie aan het Grevelingenmeer, moet mooi blijven.

De combinatie Zeelenberg Architectuur en DPP Vastgoed Groep BV gaat het hotel ontwikkelen. Binnenkort wordt begonnen met de sloop van de oude bebouwing, waarmee de weg vrijgemaakt wordt voor de realisatie van een grote baai met daarin een langgerekt eiland. Op dit eiland komen 20 geschakelde appartementen en centrumvoorzieningen. In het centrum zijn o.a. een restaurant, vergaderaccommodatie en wellness gepland. Op het strand van de omringende baai worden 66 vrijstaande strandhuizen met eigen aanlegsteiger gerealiseerd, bestaande uit twee geschakelde eenheden die zowel samen als afzonderlijk van elkaar verhuurd en gebruikt kunnen worden. Grote raampartijen en overdekte terrassen zorgen voor veelvuldig contact met ‘buiten'.

Duurzaamheid en vaste ecologische waarden Het Eco2hotel, dat naar verwachting in 2014 wordt opgeleverd, vormt een aanwinst voor Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland. Het biedt een belangrijke economische en maatschappelijke impuls aan de regio. Het hotel wordt een geweldige uitvalsbasis voor natuurliefhebbers, vogelkijkers, wandelaars, duikers en andere watersporters in het zuid-westelijk Deltagebied. Duurzaamheid en vaste ecologische waarden zijn de rode draad door het hele project. De bouw en de exploitatie van het hotel mogen nauwelijks tot geen inbreuk op het milieu en het landgebruik hebben en de ecologie van het gebied dient waar mogelijk zelfs versterkt te worden. Een fikse uitdaging voor ontwikkelaar DPP Vastgoed Groep.

Behoud natuurlijke omgeving Directeur Marco Bij de Vaate vertelt: "Het behoud van de bijzondere omgeving is bij dit project uiterst belangrijk. De planontwikkeling vindt plaats buiten de zonering van Natura2000 (de beschermde natuurgebieden), maar de bestaande begroeiing wordt zoveel mogelijk ontzien en waar mogelijk hersteld of zelfs verbeterd. Het historische duinlandschap met specifieke duinbegroeiing en vochtige duinvalleien krijgt daarmee een nieuwe kans. De bouwtijd van het project wordt zo kort mogelijk gehouden, afgestemd op het broedseizoen van de vogels. De foerageervoorziening voor vleermuizen blijft gehandhaafd en het plan wordt autoluw. Overigens blijven het omringende terrein en de stranden gewoon toegankelijk voor passanten, ook tijdens de bouwwerkzaamheden."

Zelfvoorzienend en energieneutraal Architect Matthijs Zeelenberg heeft gekozen voor een resort-opzet met losse eenheden in een tijdloze architectuur. Door het gebruik van natuurlijke kleuren en materialen zoals hout en leisteen en een lage bebouwing gaat het Eco2hotel op in het omringende landschap. Zeelenberg: "De woningen worden rondom afgewerkt met duurzaam hout en er worden zoveel mogelijk recyclebare, demontabele bouwmaterialen toegepast. Door het toepassen van vegetatie als inheems mos en sedum kleuren de daken groen. Er komen geen vaste erfafscheidingen, zodat het open karakter behouden blijft en het gebruik van uiterst moderne water- en energievoorzieningen met o.a. warmtepompen en pv-panelen maken het hotel zelfvoorzienend en energieneutraal."

Hoogwaardige toeristische ontwikkeling Het Eco2hotel richt zich op de rustzoekende, actieve, milieubewuste en natuur-geïnteresseerde toerist. Dit soort hoogwaardige toeristische ontwikkelingen is uit een trendstudie naar toerisme rondom het Grevelingenmeer zeer toekomstbestendig gebleken. "De Punt is een beetje verborgen plek, nauwelijks zichtbaar vanaf de N57. Maar wie hem ontdekt heeft, weet dat het hier heel bijzonder is. Je kijkt namelijk uit over het grootste zoutwatermeer van Europa zonder dat je uitzicht belemmerd wordt door dijken of duinen" aldus Bij de Vaate. "Zodra je de deur uit stapt sta je midden in de natuur en ligt het Grevelingenmeer aan je voeten. Dat moet toch voor iedere watersport- en natuurliefhebber fantastisch zijn!"