De delta werkt

De stuurgroep Zuidwestelijke Delta heeft  een mooi boekwerk uitgebracht, de delta werkt.

Binnen de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta werken verschillende overheden aan een veilig, ecologisch veerkrachtig en economisch vitaal deltagebied. De stuurgroep koppelt daarbij lokale ambities, bijvoorbeeld voor recreatie en toerisme, aan landelijke wateropgaven op het gebied van veiligheid en voldoende zoet water. Inzet is een delta die én veilig is om te wonen én het werkkapitaal natuur met zorg koestert én ruimte biedt om te ondernemen. Juist die combinatie vraagt zowel van overheid als ondernemer lef en een open blik.

 In ‘De delta werkt vindt  u projecten die getuigen van dat lef en die open blik. Het zijn projecten op zeer uiteenlopende werkterreinen: van (vaar)recreatie, (schelpdier)visserij en aquacultuur tot zoetwatervoorziening, deltatechnologie, energie en havens. De rode draad: innovatief, slim samenwerken, bereidheid tot compromissen en gericht op verduurzaming.

Klik hier voor het inspirerende voorbeeld