Huizinga ontvangt boek

 

Staatssecretaris Huizinga neemt boek “Een duurzame idylle” in ontvangst.

 Maandag 18 januari 2010 is door de staatssecretaris mevr. Huizinga aan de voet van de Brouwersdam aan het Grevelingenmeer het startsein gegeven voor alle toekomstige ontwikkelingen aan de Brouwersdam, middels het opdrachtgeven namens de regering tot de MIRT-verkenning.

 Bij deze gelegenheid heeft zij het boek: “Een duurzame idylle”, leisure als duurzaam concept, in ontvangst genomen. De in boekvorm verschenen planfilosofie van het eerste project dat op de Brouwersdam gerealiseerd kan  worden:  De Duurzame Jachthaven van de Toekomst.  In dit boek geschreven door ir Richtje Zeelenberg, wordt beschreven hoe leisure gezien kan worden als een duurzaam concept. Duurzaam in de brede zin van het woord.

 In het boek wordt van groot naar klein gewerkt. Het begrip duurzaam wordt behandeld aan de hand van de 3 “P’s” :  People, Planet en Prosperity.Vanuit een maatschappelijke context wordt van het begrip duurzaam via duurzaam bouwen, de plaats van techniek binnen dit geheel en de verantwoordelijkheid die gedragen moet worden voor de toekomstige generaties de overstap gemaakt naar duurzaam recreëren, duurzame waterrecreatie en jachthavens.

Deze werkwijze leidt tot verrassende inzichten in het begrip recreatie. Het laat zien dat recreatie een volwaardige tak van sport is. Duurzaam avant la lettre. Het is een planfilosofie die praktische uitgangspunten en houvast biedt voor de bijzondere ontwikkeling, De duurzame jachthaven van de Toekomst, en andere ontwikkelingen die hun plekje zullen vinden op de Brouwersdam.

 Duurzaamheid is een attitude gevoed door kennis. Een positieve, verantwoordelijke grondhouding ten opzichte van de 3 “P’s”. Verrijkt en gevoed door technologische ontwikkelingen, met als doel de toekomst duurzaam vorm te geven.