International Architecture Summer School

 

De Grevelingen opnieuw op de kaart gezet

De Grevelingen is letterlijk en figuurlijk opnieuw op de kaart gezet door dertig studenten tijdens de 7e editie van de International Architecture Summer School. Zij zien een toekomst voor de Grevelingen als een jaarrond aantrekkelijk gebied voor toeristen, zakenmensen, bewoners en jongeren, waarbij recreatie, toerisme, natuurbeleving en lokale economie met elkaar zijn verbonden.

De ideeën sluiten goed aan op de huidige programma's zoals Zicht op de Grevelingen en de MIRT-verkenning en bieden zelfs een breder perspectief.

Op vrijdag 26 augustus 2011 hebben de studenten van twaalf nationaliteiten hun bevindingen gepresenteerd aan betrokken bestuurders en belangstellenden, waaronder Joost Schrijnen (Programmadirecteur Deltaraad), Gerard Rabelink (burgemeester Schouwen-Duiveland), regionale ondernemers en verschillende  andere vertegenwoordigers van regionale en provinciale instanties. Zij hebben hun reflectie op de plannen gegeven en waren zeer enthousiast.

Op de kaart
Het eerste exemplaar van de door de studenten opgestelde ‘nieuwe kaart van de Grevelingen' is overhandigd aan een van de grote vernieuwers op het vlak van integraal kust- en deltabeleid, Professor Dr. Ronald Waterman. Hij was onder de indruk van de bevindingen: "de visie van de studenten benadrukt de absolute noodzaak van een integrale multifunctionele duurzame ontwikkeling van de Rijn, Maas en Schelde Delta. Hun plannen kunnen worden gekoppeld aan streekgebonden producten, de cultuurhistorische beleving van dorpen en steden, een getijdecentrale, restaurants, wellnesscentra etc. Ze hebben een realiseerbare droom gepresenteerd."

International Architecture Summer School
Op initiatief van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en op uitnodiging van het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen hebben jonge architecten twee weken nagedacht over toekomstmogelijkheden voor het Grevelingenmeer, de Brouwersdam en de Grevelingendam. De studenten hebben onder meer onderzocht welke nieuwe kansen er liggen op het gebied van (water)recreatie, infrastructuur en ecologie. En hoe deze verschillende functies op innovatieve wijze met elkaar kunnen worden gecombineerd.

De Summer School met als thema ‘Delta Dynamics', bouwde voort op het programma Delta 2.0.,waarin plannen voor de komende 190 jaar staan omschreven om Nederland in de toekomst te beschermen tegen de te verwachten gevolgen van een stijgende zeespiegel en opwarming van de aarde.  

De International Summer School wordt jaarlijks georganiseerd door de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, Hogeschool Rotterdam. Deze editie werd financieel mogelijk gemaakt door Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen en werd daarnaast ondersteund door de gemeente Schouwen-Duiveland, gemeente Goedereede, De Kering 2039 en Zeelenberg Architectuur.