Nieuw Natuurgebied

“De Preekhilpolder is een schatkamer waaraan u een parel heeft toegevoegd”, aldus directeur Houtzagers van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap bij de officiële opening van een tien hectare groot natuurgebied in deze Ouddorpse polder. Dankzij goede samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, Dienst Landelijk Gebied, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en de heer en mevrouw Zeelenberg, in hun rol van particulier natuurbeheerders, is dit nieuwe natuurgebied, waar zich nat soortenrijk grasland zal ontwikkelen, tot stand gekomen. Gedeputeerde Evertse had de uitnodiging graag aanvaard om, met het doorknippen van een lint, de openingshandeling te verrichten.

Een klein, maar uiterst select gezelschap genodigden, onder wie burgemeester Van de Velde, gezamenlijk aangeduid als natuurliefhebbers van het edelste soort, was present bij de plechtigheid. Locatie: het landgoed Preekhil aan de Blomweg, waar Mathijs en Richt Zeelenberg (van Zeelenberg Architectuur) als gastheer en gastvrouw optraden. Bij voorbaat staat dan vast dat alles uit de kast is gehaald om de happening punctueel en sfeervol te laten verlopen. Zon overgoten, hapje en drankje, klassieke muziek op de achtergrond, korte toespraken en een rondwandeling over schelpenpaden door het nu nog kale toekomstige natuurgebied pal achter de Grevelingendijk.

Gedeputeerde Evertse noemde het een verademing dat particulieren zelf iets voor de natuur willen doen. “Natuur en recreatie zijn belangrijk in onze drukke Randstad. Zeker als men weet dat de provincie ruim 2600 hectare natuur heeft ingeboekt, waarvan op dit moment nog maar 8 procent is gerealiseerd. Wij hebben als provincie dus nog een hele weg te gaan en als onze doelstelling mede ingevuld kan worden met inzet van particuliere natuurbeheerders, zoals hier in de Preekhilpolder, dan is dat uitermate plezierig. Onze gelukwensen voor de genomen beslissing. Het is een aanwinst die past in de provinciale visie voor natuurontwikkeling op de Kop van Goeree. Dat het in samenwerkingsverband tot stand is gekomen, is ook verheugend. Wij beseffen dat sommige zaken veel tijd vergen. Dat is jammer, anderzijds levert goede afstemming ook een beter resultaat op”.

Wat een week

”Wat een week” stelde Mathijs Zeelenberg vervolgens in zijn toespraak. ”Eerst mocht ik onverwacht, als voorzitter van de Ouddorpse Haven, Hare Majesteit en haar familie ontvangen en nu weer dit puike gezelschap voor de opening van het natuurgebied. Een week om in een doosje te doen. Dat alles op een historische plek Preekhil, één van de oudste locaties op het eiland, waar in de 14e eeuw een kapel was gevestigd. Zeelieden en vissers gingen er op bedevaart. Een groot kruis diende als baken voor de zeelieden. Engelse invloeden zijn nog in ons dialect terug te vinden.

Vandaag wordt een gebied geopend dat nog natuurgebied moet worden. Toch gaat het snel. De vogels hebben hun plek al gevonden en ook de konijnen hebben hun holen al gemaakt. Ons hoofddoel was om samen met Het Zuid-Hollands Landschap die ook een essentieel gebied hier heeft, er één totaal gebied van te kunnen maken. Een mooi landgoed met veel natuurwaarde. Sinds 2008 zijn hiertoe, in nauw overleg met diverse instanties en groepen, gesprekken gevoerd om te bezien welke mogelijkheden er waren om tot het uiteindelijke resultaat, dit natuurgebied te komen. Subsidies zijn en waren onmisbaar, maar in eerste instantie waren die er nog niet voor particuliere natuurbeheerders. Met hulp van allerlei vrienden en boeren, een goede aannemer en uitvoerder, is de klus met een beperkt budget geklaard,” aldus Zeelenberg, die aangaf dat het gebied, onder deskundige begeleiding, voor natuurliefhebbers tijdens rondleidingen en excursies geopend zal zijn.

Particulier

Directeur Houtzagers van Het Zuid-Hollands Landschap noemde het gebied uniek en met een potentie voor bijzondere vegetatie.”Wij waren blij dat de provincie destijds dit gebied voor natuur wilde bestempelen. Uitgaande van de gedachte dat na aankoop wij de beheerder zouden worden. De realiteit was echter anders. Er was een particulier die het gebied ook mooi vond en er zelf in wilde investeren. Voor ons was dat even wennen, maar snel maakten we de slag dat het er niet om gaat wie de grond gekocht heeft, maar op welke wijze de natuurdoelstelling gerealiseerd kan worden. De handen zijn in één geslagen en er ligt nu een prachtig gebied dat zich verder kan ontwikkelen”. Houtzagers feliciteerde de familie Zeelenberg met het experiment. “Dat is het, omdat je immers niet weet wat er bij natuurontwikkeling zich zal openbaren. Dat is spannend. Wij willen graag als partners meewerken om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten”, zei Houtzagers..

Vervolgens maakte het gezelschap zich op voor een rondwandeling over het nieuwe natuurgebied in ontwikkeling, nadat eerst gedeputeerde Evertse het traditionele lintje had doorgeknipt.