ontwikkeling Beachresort start in september

De bouwaanvraag wordt op korte termijn ingediend en met een bouwvergunning in de hand kan de ontwikkeling van het project Beachresort Punt West aan het Grevelingenmeer dan voortvarend worden voorbereid en vervolgens worden gerealiseerd.